Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


1 rok Postoju: dwa dni, dwie noce – sztuka, wspólnota i koce!

, ,

2023-11-25, 14:00 | 2023-11-26, 14:00

Hej hej, Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne Postój ma już ponad rok!

I co to był za rok, jego podsumowanie niedługo zamieścimy, ale teraz chcemy zaprosić was po raz kolejny na wspólne świętowanie i benefit na naszą dalszą działalność!
Prezentujemy też nowe logo zdobiące także plakat!

Postój nie powstałby, i nie przetrwałby bez pomocy ogromu osób, i wspólnoty jaką udało się razem stworzyć. Weekend 25-26.11 będzie naszym wspólnym świętem. Prosimy, zapraszajcie na nie znajomych i nieznajomych. Wpadajcie na cały dzień, na godzinkę czy nawet kilka minut i przytulenie!

W oba dni będziemy na was czekać od 14 do nocy, z pełnym stołem dobroci, sztuki, kultury, ciuchów i innych drobiazgów. Bardzo potrzebujemy też pomocy z wspólnym przygotowaniem tego wszystkiego, działajmy razem! – piszcie na socialach lub maila: ocsk-postoj@riseup.net

A gdyby ktoś chciał zrobić nam prezent, wpadnijcie do nas w tych dniach z wegańskimi wypiekami czy innymi przysmakami!

25.11 – Sobota

Warsztat:
Psychologiczna pierwsza pomoc 14:00 – 17:00
Pierwsza pomoc psychologiczna:

Zasady pomagania dla nieprofesjonalistów. Nie trzeba być psychologiem_żką, aby udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej. PPP (First Psychological Aid) to opracowany zestaw kroków i zasad pomagania w pierwszym kontakcie z osobą w kryzysie. Jest to metoda promowana przez International Medical Corps i WHO, jako skuteczna metoda zapobiegająca dalszej krzywdzie osoby w kryzysie. Daje ramy do wspierania osób w sposób, w sposób zapewniający poszanowanie ich godności, kultury i zdolności. Część szkolenia poświęcona będzie także temu jak dbać o siebie, będąc osobą pomagającą.

W trakcie szkolenia osoby uczestniczące dowiedzą się:
– jakie są reakcje na stres
– jakie są zasady udzielania Pierwszej Pomocy Psychologicznej krok po kroku
– co mówić/robić, czego nie mówić/nie robić w trakcie udzielania Pierwszej Pomocy Psychologicznej
– jak zadbać o siebie w pomaganiu.
Szkolenie trwa 3h. Ograniczona liczba osób uczestniczących do 12. Proszę o zapisy.
Wystarczy napisać krótko z prośbą o rezerwację i swoją ksywką na mail: ocsk-postój@riseup.net

Szkolenie poprowadzi Ula Andruszko – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie kursu i trenerka PPP (certyfikowana przez International Medical Corps).

Koncerty (od 19:00):

IMPULSEALER (grindcore, noise) (Czechy)
2 osobowy brodaty grindcore – noise. Zespół niszczący twoje uszy, tak jak lubisz.
https://impulsealer.bandcamp.com/

Pretensje (alt punk, grunge) (Wrocław)
Najlepszy zespół na świecie we Wrocławiu. Punk z jazzem i psychodelią, no najlepsi na świecie (we Wrocławiu) zwłaszcza jak grają u nas. Grali na otwarciu więc i muszą zagrać na urodzinach!
https://imitationzone.bandcamp.com/album/macieje

Chójoza (Crust Punk) (Jelenia Góra).
Crusty z bardzo politycznym ale i emocjonalnym przesłaniem z lada dzień nadchodzącą płytą.
https://www.youtube.com/@chujozaband

Son Of Deni (Jazzy Mathy Dance Screamo) (Białoruś/Warszawa)
Kochaliśmy ich zanim byli sławni, i kochamy nadal gdy tacy są. O ich debiutanckiej kasecie rozpisuje się cały screamowy świat. Niepowatarzalni i genialni, kolejny raz u nas!
https://sonofdeni.bandcamp.com/album/sporty

Joy Visions (Muzyka elektroniczna – trochę ambient, trochę techno, trochę nie wie)
Ku pięknemu. Szuka brzmień wzniosłych, zanurzonych, regenerujących, ale nie usypiających. Muzyka elektroniczna, trochę ambient, trochę techno, trochę nie wie.
https://joyvisions.bandcamp.com/

26.11 – Niedziela

Warsztat:
Autentyczny ruch i głos (14:00-17:00)
Warsztat pracy z ciałem i duchem, w którym będziemy dawać sobie miejsce na dość głębokie i tajemnicze spotkanie się z naszym wnętrzem – poprzez autentyczny ruch i głos.

Koncerty:

Why Bother? (noise rock, psychodelia) (Trójmiasto)
Muzyka na pograniczu noise rocka, punka i psychodelii. Mimo że w tym składzie istnieją 3 lata, to już legendarni.
https://whybother666.bandcamp.com/

DULE TREE (poweviolence, harash noise) (Trójmiasto)
You’re so ugly you could be a modern art masterpiece! Przyjaciele Why bother, wydali super splita. Sprawdź przed gigiem!
https://duletree.bandcamp.com/

MĘTY (fake emoviolence, noisecore) (Wrocław)
Śmieszne: tytuł, widok gitarzystx; nieśmieszne: sekcja rytmiczna.
https://youtu.be/BURKmd-aidg?si=gyUe1dUn4Yiokxtb

POLSOJA (noise punk, noise rock) (Poznań)
Potwornie rzężąca gitara, sekcja rytmiczna czerpiąca z hardcore punka (ale też surf rocka), darcie japy.
https://plusztapes.bandcamp.com/album/bardzo-ci-lubi

Składka na każdy dzień – 50 zł. Pamiętaj że możesz dać więcej by nas wspomóc, lub mniej jeśli nie masz możliwości. Warsztaty w wolnej cenie ekonomi daru.
Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne Postój,
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://osm.org/go/0OBFvFwWc?m=
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających

[ENG]

Hey hey, the Grassroots Social and Cultural Center Postoj is over one year old!

And what a year it was, we will post it’s summary soon, but now we would like to invite you once again to celebrate together and join a benefit supporting our future activities!
We also present a new logo (it also decorates the birthday event poster!).
Postoj would not have been created and would not have survived without the help of a huge amount of people and the community we managed to create together. The weekend of November 25 and 26 will be our common celebration. Please invite friends and strangers. Come by for the whole day, for an hour or even a few minutes and a hug!
On both days we will be waiting for you from 2 p.m. until late in the night, with a full table of goodness, art, culture, clothes and other little things. We also really need help in preparing all this together, let’s work together! – write on social media or e-mail: ocsk-postoj@riseup.net
And if anyone would like to give us a gift, come visit us on these days with vegan baked goods or other delicacies!

25.11 – Saturday

Workshop:
Psychological first aid 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
A workshop conducted by a psychologist on how each of us can provide psychological first aid. Full description soon.

Concerts (from 7:00 p.m.):

IMPULSEALER (grindcore, noise) (Czech Republic)
2 piece bearded grindcore – noise. A band skillfully destroying your eardrums, just the way you like it. https://impulsealer.bandcamp.com/

Pretensje (alt punk, grunge) (Wroclaw)
The best band in the world in Wroclaw. Punk with jazz and psychedelia, simply the best in the world (in Wroclaw), especially when they play here (Postoj). They played at the opening party, so it is obvious that they have to play at our birthday party as well! https://imitationzone.bandcamp.com/album/macieje

Chojoza (Crust Punk) (Jelenia Góra).
Crusty with a very political but also emotional message with an upcoming album any day now. https://www.youtube.com/@chujozaband

Son Of Deni (Jazzy Mathy Dance Screamo) (Belarus/Warsaw)
We loved them before they were famous, and we still love them when they are. The whole scream world is talking about their debut tape. Unique and brilliant, once again with us! https://sonofdeni.bandcamp.com/album/sporty

Joy Visions (Electronic music – a bit ambient, a bit techno, a bit I-don’t-know)
Towards beauty. In search of sounds that are sublime, immersive, regenerating, but not sleep-inducing. Electronic music, a little ambient, a little techno, a little I-don’t-know. https://joyvisions.bandcamp.com/

26.11 – Sunday

Workshop:
Authentic movement and voice (2:00 p.m. – 5:00 p.m.)
A workshop for exercising the body and spirit, in which we will give ourselves space for a quite deep and mysterious encounter with our interior – through authentic movement and voice.

Concerts:

Why Bother? (noise rock, psychedelia) (Tricity)
Music on the border of noise rock, punk and psychedelia. Even though this lineup has been together for 3 years, it is already legendary. https://whybother666.bandcamp.com/

DULE TREE (powerviolence, harsh noise) (Tricity)
You’re so ugly you could be a modern art masterpiece! The friends of Why bother, released a great split together with their friends, Why Bother?. Check it out before the gig! https://duletree.bandcamp.com/

METY (fake emoviolence, noisecore) (Wroclaw)
Funny: title, view of the guitarist. Not funny: our rhythm section. https://youtu.be/BURKmd-aidg

POLSOJA (noise punk, noise rock) (Poznan)
Terribly wailing guitar, rhythm section drawing from hardcore punk (but also surf rock), lung-tearing vocals. https://plusztapes.bandcamp.com/album/powiedzi-ci-lubi

Contribution for each day – PLN 50. Remember that you can give more to support us, or less if you are unable to pay the standard fee. Free workshops on economics of gift.
Grassroots Social and Cultural Center Postoj,
Wroclaw Ul. Metalowcy 59b https://osm.org/go/0OBFvFwWc?m=
A safe, drug-free, alcohol-free space.

Skip to content