Demokratyczny konfederalizm i kultura Kurdyjska

, , , ,

(PL, EN)

2023.07.01 16:00


PL:

Demokratyczny konfederalizm i kultura Kurdyjska
Film, opowieści, taniec, nauka i odpoczynek. Vol.2

Czyli:

Wrocławska premiera filmu: Kobanê (2022, Rożawa)
Koncert kurdyjskich artystów
Wspólna nauka tańca i potańcówka
Opowieści o rewolucji i bajki kurdyjskie przy kominku
Poczęstunek kuchni kurdyjskiej

Kobanê (2022, Rożawa)
2h38 Produkcja: Rożawa, Rożawska komuna filmowa.
Język: Kurmanji + napisy polskie i angielskie
Kobanê to kurdyjski film wojenny opowiadający o oblężeniu Kobanî, które miało miejsce od października 2014 r. do stycznia 2015 r. między Kurdyjskimi Ludowymi Jednostkami Obrony (YPG) a Jednostkami Ochrony Kobiet (YPJ) przeciwko Państwu Islamskiemu. Film został wyreżyserowany przez Özlema Yasara i wyprodukowany przez Rojava Film Commune. Został nakręcony w Al-Thawrah i Tebqa w Rożawie. Film skupia się na roli kurdyjskich kobiet w walkach
Film opowiada o życiu Zohry, 32-letniej bojowniczki YPJ, która zostaje dowódcą swojej jednostki, gdy dowódca ucieka z pola bitwy. Prowadzi siły kurdyjskie do przełamania oblężenia Kobane i wyzwolenia miasta, mimo że ISIS ma większą liczbę żołnierzy i cięższą broń.

Koncert kurdyjskich artystów: Więcej informacji za niedługo!

Wspólna nauka tańca i potańcówka:
Razem będziemy uczyć się tradycyjnego tańca, by później tańczyć do muzyki związanej z rożawą.

Opowieści o rewolucji i bajki kurdyjskie przy ognisku:
Usiądźmy wszyscy przy ognisku i opowiadajmy sobie nawzajem czego dowiedzieliśmy się, co myślimy i czujemy o rewolucji Kurdyjskiej, co jest dla nas ważne. Później zrelaksujmy się czytając sobie kurdyjskie baśnie dla dzieci.

Poczęstunek kuchni kurdyjskiej:
Przygotujmy na miarę naszych możliwości potrawy regionalne, możesz także sam przynieść jakąś potrawę. Przygotuj się też na mnóstwo herbaty.

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
16:00 Sobota 01.07.2023
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN:

Democratic Confederalism and Kurdish Culture
Film, stories, dance, learning and relaxation. Vol.2

Which means:

Wroclaw film premiere: Kobanê (2022, Rojava)
Concert of Kurdish artists
Learning to dance and dancing together
Stories about the revolution and Kurdish fairy tales by the fireplace
Kurdish cuisine

Kobanê (2022, Rožawa)
2h38 Production: Rożawa, Rożawa film commune.
Language: Kurmanji + Polish and English subtitles
Kobanê is a Kurdish war film about the Siege of Kobanî fought from October 2014 to January 2015 between the Kurdish People’s Defense Units (YPG) and the Women’s Protection Units (YPJ) against the Islamic State. The film is directed by Özlem Yasar and produced by the Rojava Film Commune. It was shot in Al-Thawrah and Tebqa in Syria. The film focuses on the role of Kurdish women in the fighting.
The film premiered in the city of Kobanê at the Cultural Centre on 20 September 2022.
The film follows the life of Zohra, a 32 year old YPJ fighter who becomes the commander of her unit when the commander in-charge flees the battle field. She leads the Kurdish forces to break the siege of Kobane and liberate the city in spite of the ISIS having stronger numbers and heavier weapons.

Kurdish artists’ concert: More information soon!

Learning a dance and dancing together:
We will learn a traditional dance together and later dance to the music associated with the Rożava.

Tales of the revolution and Kurdish tales around the campfire:
Let’s all sit around the campfire and tell each other what we have learned, what we think and feel about the Kurdish Revolution, what is important to us. Later, let’s relax by reading Kurdish children’s tales to each other.

Kurdish cuisine:
Let’s prepare regional dishes to the best of our ability, you can also bring some food yourself. Be prepared for plenty of tea, too.

Grassroots socio-cultural center Postój.
16:00 Saturday 01.07.2023
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free of alcohol and drugs.

Skip to content