Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Festiwal Samopomocy


Post wstawiony we współpracy z Stowarzyszeniem Wspólne Oparcie, https://wspolneoparcie.org/projekt/festiwal-samopomocy/

Festiwal o nazwie „Dzień Samopomocy” jest bezpłatnym wydarzeniem, które promouje pomoc wzajemną w naszym codziennym życiu.

Odbędzie się w sobotę, 2 września 2023 roku, od godziny 11, w Oddolnym Centrum Społeczno Kulturalnym „Postój” pod adresem Metalowców 59b Wrocław Kuźniki.

W trakcie wydarzenia odbędą się artystyczne i twórcze warsztaty przyjazne dzieciom, kuchnia społeczna, wykłady na temat pomocy wzajemnej, a na koniec dnia będzie można posłuchać różnorodnej muzyki, promującej troskę i pomoc wzajemną. 

Przestrzeń i teren OCSK Postój jest wolna od alkoholu i środków odurzających.


Harmonogram dnia:

11:00-13:00 Artystyczne Warsztaty Otwarte, jednocześnie z Ekologicznym Warsztatem Stolarskim (wykonanie tablicy sąsiedzkiej pomocy wzajemnej)

13:00-16:00 Warsztat z Pierwszej Pomocy i Reagowania na Sytuacje Kryzysowe

14:00-18:00 Kuchnia Społeczna

16:00-18:00 Warsztat Porozumienia bez Przemocy

18:00-20:00 Wykład z dyskusją na temat idei samopomocy

20:00-23:00 Koncerty: Duns, Susk, Di Libe brent wi a nase Szmate


Opisy poszczególnych atrakcji brzmią następująco:

Artystyczne warsztaty otwarte:

Atrakcja ta dostępna także dla dzieci (z opieką) i osób starszych będzie poprowadzona przez artystki. Celem warsztatu jest pomoc w wyrażaniu siebie poprzez sztukę plastyczną co prowadzi do lepszego zrozumienia swoich emocji ale także zrozumienia innych poprzez sztukę. Więcej szczegółów niebawem!

Ekologiczny warsztat stolarski: 

Wspólne wykonanie tablicy ogłoszeń pomocy wzajemnej. Ekologiczny warsztat stolarski prowadzony przez czeladnika stolarstwa, uczący podstaw pracy z drewnem, przy wykorzystaniu materiałów z odzysku – „upcykling”. Wytworzowa tablica sąsiedzkiej pomocy wzajemnej zostanie na stałe zamontowana przed płotem terenu OSCK „Postój” gdzie osoby będą mogły ogłaszać możliwość pomocy i korzystać z ogłoszeń innych.

Warsztat pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje kryzysowe:

Będą to prowadzone przez certyfikowanego ratownika KPP warsztaty z podstaw pierwszej pomocy, oraz zachowania w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy zostaną nauczeni technik resuscytacji a także pomocy przy stanach takich jak omdlenie, zasłabnięcie i udar. Ponadto zostaną nauczeni technik mentalnych pomagających zachować spokój w sytuacjach stresu i zagrożenia, opartych na doświadczeniu własnym i badaniach psychologicznych. 

Kuchnia społeczna:

To formą posiłku którego idea polega na dzieleniu się roślinnym jedzeniem. Potrawy będą przyniesione przez uczestników jako współudział i współtworzenie posiłku, a także mogą zostać wspólnie gotowane w kuchni OCSK „Postój”. Wszystkie potrawy będą ustawiane na jednym stole, gdzie każdy uczestnik festiwalu będzie mógł się nimi częstować.

Warsztat porozumienia bez przemocy:

Warsztat ten przybliży temat komunikacji bezprzemocowej, empatycznej i równościowej. Więcej szczegółów niebawem!

Wykład i dyskusja:

Godzinny wykład przybliżający idee Samopomocy, opowiadający o jej przykładach w otaczającej nas codziennej rzeczywistości. Po wykładzie nastapi dyskusja i wspólna wymiana doświadczeń z uczestnikami w formie kręgu. Więcej szczegółów niebawem!

Koncerty:

Wydarzenie muzyczne trzech zaangażowanych projektów artystycznych! Każdy z nich reprezentuje inny gatunek muzyczny lub ich zbiór, by dotrzeć do różnych gustów i grup społecznych. Projekty muzyczne zostały nam opisane następująco:

susk & slotkakotka123:

susk & slotkakotka123 to pochodzący z Częstochowy, rapowy duet wokalno-producencki. Ich twórczość inspirowana jest absolutnie wszystkim, a tematycznie oscyluje między innymi wokół zdrowia psychicznego, queerowości, spraw społecznych i politycznych. Nie można ich jednak zamknąć w tych ramach; susk gwarantuje nam podróż po meandrach swoich wczesnodorosłych, zabawno-krytycznych rozkmin; slotkakotka natomiast za pomocą dźwięków zapewnia wejście w rzeczywistość, jakiej jeszcze nie słyszałxś.

https://www.youtube.com/watch?v=lDIHhy3Lo68

https://www.facebook.com/susknafb

Di Libe brent wi a Nase Szmate:

Kiedy projekt muzyczny nosi zapisaną w Jidysz nazwę “Miłość płonie jak mokra szmata”, można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że jest to projekt niezwykły. Jednoosobowa kobieca kapela podwórkowa? Tak! Punkowy kabaret literacki? Jak najbardziej! Żydowskie ballady i queerowe protest songi mieszają się w wykonach Mai Luxenberg z przyziemnymi humoreskami i głodem duchowości. A może przede wszystkim: głodem normalności, więc nic dziwnego, że Di Libe… stało się przed dwoma laty jednym z głosów Strajku Kobiet. Zdecydowanie mocniejszym, niż część tych, które szły z największych głośników.

https://www.youtube.com/watch?v=Ym0vsjymaXc

https://www.facebook.com/NaseSzmate

DUNS

DUNS- rockowy duet żona-mąż. Do robienia muzyki służą im gitary oraz syntetyki różnej maści. Nie ma tu i może nigdy nie będzie perkusisty, bo synergia mogłaby na tym ucierpieć. Ich muzyka to wynik pojednania: jedno ciągnie w stronę kolorów, drugie w stronę cienia, oboje dążą do surowości i melancholii, a ostatecznie chodzi o niebrudzenie czystego i nie czyszczenie brudnego. Muzycznie to klimaty post-punk, post-rock, indie etc.

https://www.facebook.com/Dunsband

https://www.youtube.com/watch?v=FBQauPmGRok


Projekt o nazwie „Fesitwal Samopomocy” jest dofinansowany w ramach Programu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław

Skip to content