Najcięższy wieczór postoju. Muerto, Stoom, Frost Temple, Neaghi

,

(PL, EN)

08.10.2023 19:00

Radar: https://squ.at/r/9n54
CoWeWro: https://cowewro.pl/event/4754
FB: https://fb.me/e/Qqr0U14F

Najcięższy wieczór postoju – Muerto/Stoom/Frost Temple/Neaghi – METAL, SLUDGE, BLACK, POST

To będzie najcięższy wieczór na postoju, tak ostro jeszcze nie grałyśmy. Z Meksyku gościmy dwie kapele. Post Black Metalowy Muerto świeżo po wydaniu świetnej płyty, wraz z Sludgowym Stoom. Meksykanie do wspólnego grania zaprosili dwa lokalne projekty, Death metalowy Neaghi z Wrocławia i Frost Temple z Zielonej Góry. Tak ciężkie metalowe granie będzie czymś nowym dla Postoju, ale my lubimy robić nowe rzeczy i otwierać naszą przestrzeń. To będzie mroczny, ciemny, ciężki wieczór!

Muerto (post-black metal, Mexico)
Przeszywające krzyki Penelope Matamoros, apokaliptyczna perkusja Eddela Jareda, przytłaczający bas Hugo Alvareza oraz mglista gitara Juana Mondragon.
Razem czwórka artystów z San Juan Del Río w Meksyku, tworzy coś więcej niż tylko muzykę. Tworzą doświadczenie, które przenosi nas w podróż przez najciemniejsze zakątki ludzkiej psychiki, przedstawiając głębokie odczucia strachu, utraty oraz triumfu.
https://www.youtube.com/watch?v=wEaK-iOnm7E
https://www.facebook.com/muertoband
https://muertomx.bandcamp.com/album/the-settling-fire-upon-us

Stoom (stoner/sludge/doom, Mexico)
Stoom z Santiago De Querétaro w Meksyku jest kwintesencją ciężaru i hipnotyzującej melancholii która rozbrzmiewa echem w mrocznych zakątkach naszej duszy.
Każdy utwór to podróż w głąb niewiadomego, gdzie czas zwalnia, a rzeczywistość staje się tylko mętnym wspomnieniem.
https://www.youtube.com/watch?v=bgTQOYf3agk
https://www.facebook.com/Stoomband/

Neaghi (trash metal, Wrocław)
Neaghi to nie tylko kolejny zespół na metalowej scenie. To kolektyw doświadczonych muzyków, którzy, dzięki swojej dedykacji i pasji do muzyki, zdobyli uznanie zarówno w klubach, jak i na wielkich festiwalach. Choć ich korzenie są zdecydowanie osadzone w thrash i death metalu, w ich dźwięku słychać również wpływy progresywnego metalu. Ta unikalna mieszanka daje efekt zarówno surowej energii, jak i skomplikowanej struktury utworów.
https://www.facebook.com/neaghi
https://neaghi.bandcamp.com

Frost Temple (death metal, Zielona Góra)
Ten growl pali gardło. Krzyki, dym i uderzenia ostrych riffów i bębnów.
https://www.facebook.com/FrostTempleOfficial
https://www.youtube.com/@frosttempleofficial

Sugerujemy składkę 40 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673

Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.
Jak zwykle was nakarmimy i napoimy, będą też distra!


EN:

The hardest night of the stop – Muerto/Stoom/Frost Temple/Neaghi – METAL, SLUDGE, BLACK, POST
08.10.2023 Sunday 19:00

This will be the toughest evening at the stopover, we haven’t played so hard before. From Mexico we are hosting two bands. Post black metal Muerto fresh off the release of a great album, along with Sludg Stoom. The Mexicans have invited two local projects to play together, Death metal Neaghi from Wroclaw and Frost Temple from Zielona Gora. Such heavy metal playing will be something new for Stoom, but we like to do new things and open up our space. It will be a dark, dark, heavy evening!

Muerto (post-black metal, Mexico)
The piercing screams of Penelope Matamoros, the apocalyptic percussion of Eddel Jared, the overwhelming bass of Hugo Alvarez and the hazy guitar of Juan Mondragon.
Together, the four artists from San Juan Del Río, Mexico, create more than just music. They create an experience that takes us on a journey through the darkest corners of the human psyche, depicting deep feelings of fear, loss and triumph.
https://www.youtube.com/watch?v=wEaK-iOnm7E
https://www.facebook.com/muertoband
https://muertomx.bandcamp.com/album/the-settling-fire-upon-us

Stoom (stoner/sludge/doom, Mexico)
Stoom from Santiago De Querétaro, Mexico, is the quintessence of heaviness and mesmerizing melancholy that echoes in the dark corners of our souls.
Each song is a journey into the depths of the unknown, where time slows down and reality becomes only a vague memory.
https://www.youtube.com/watch?v=bgTQOYf3agk
https://www.facebook.com/Stoomband/

Neaghi (trash metal, Wrocław)
Neaghi is not just another band on the metal scene. They are a collective of experienced musicians who, with their dedication and passion for music, have made a name for themselves both in clubs and at major festivals. Although their roots are firmly planted in thrash and death metal, progressive metal influences can also be heard in their sound. This unique blend results in both raw energy and complex song structure.
https://www.facebook.com/neaghi
https://neaghi.bandcamp.com

Frost Temple (death metal, Zielona Góra)
This growl burns the throat. Screams, smoke and pounding harsh riffs and drums.
https://www.facebook.com/FrostTempleOfficial
https://www.youtube.com/@frosttempleofficial

We suggest a contribution of PLN 40 (Remember you can pay more or less)

A grassroots social and cultural center Stop.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673

A space that is safe and free of alcohol and drugs.

As usual we will feed and water you, there will be distras too!

Skip to content