O!PLA w Postoju: programy Producencka oraz Studencka

,

O!PLA w Postoju: programy Producencka oraz Studencka

(english below)

Ogólnopolski Festiwal Animacji „O!PLA”, czyli wieczór z polską animacją już 07.04.2024 w Postoju!!! Wspólne oglądanie na ścianie jest prawie jak w kinie, tylko że lepsze bo w świetnym towarzystwie i można wypić ciepłą herbatkę albo pyszną kawę!
„O!PLA” („O! Polska Animacja”/„Oh! People Love Animation”) jest oddolną inicjatywą D.I.Y., która za cel obrała sobie odzyskiwanie kontaktu widza z animacją autorską. Animacja jako broszka polskiej kinematografii ma długą historię świetności. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku, zjawisko zwane Polską Szkołą Animacji, świadczyło reprezentację dla marki polskiej sztuki za granicą, czego tak samo jak świat, świadome było polskie społeczeństwo. Jednak w obliczu kapitalistycznych realiów zanikł kontrakt widza z autorską animacją dla dorosłych, dziedziną tak niezwykle ważną dla polskiej sztuki.

07.04, razem, na wielkiej ścianie (w skali Postoju), obejrzymy siedem filmów z kategorii producenckiej (86 min.), czyli tych z największym budżetem, zrealizowanych w wytwórniach/studiach filmowych w Polsce lub w koprodukcji, oraz 10 filmów z kategorii studenckiej (69 min.).

Filmy z kategorii producenckiej:

 • A ŻURAWIE WCIĄŻ TAŃCZYŁY (2023, 08:41), Natasza Cetner, Pigeon Productions
 • BRAK (2023, 10:45), Paweł Prewencki, TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. / Fifne Studio
 • CRUSH (2022, 06:30), Michał Socha & Jakub Socha, Letko
 • CZEKAJ NA MNIE WE ŚNIE (2023, 14:56), Natalia Durszewicz, FUMI Studio / PWSFTviT w Łodzi
 • KONIUNKCJA (2022, 06:54), Marta Magnuska, Animoon Studio
 • SAFARI CLUB (2023, 09:52), Zuzanna Szyszak, WJTeam/Likaon
 • ZIMA (2023, 26:24), Tomek Popakul, Kasumi Ozeki, Yellow Tapir Films

Filmy z kategorii studenckiej:

 • HALF EMPTY (2022, 04:52), Katarzyna Orłowska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • KOHEZJA (2023, 05:05), Sara Sawicka, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • PERFECT ME (2023, 02:16), Sonia Mossoczy, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • RYSA (2023, 05:22), Jakub Krzyszpin, PWSFTviT w Łodzi
 • SMELL OF THE GROUND (2023, 07:47), Olivia Rosa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • SZKLANE ZŁUDZENIE (2023, 07: 47), Mikołaj Mirzewski, PWSFTviT w Łodzi
 • TAKIE CUDA SIĘ ZDARZAJĄ (2022, 13:48), Barbara Rupik, PWSFTviT w Łodzi
 • TOTO (2023, 06:10), Klaudia Bochniak, PWSFTviT w Łodzi
 • W LESIE SĄ LUDZIE (2023, 09:53), Szymon Ruczyński, PWSFTviT w Łodzi
 • ZAPADA DZIEŃ (2022, 03:02), Julia Szkup, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Więcej informacji o filmach i autorach, ale także o samej inicjatywie znajdziecie na stronie:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

Festiwal odbywa się bezpłatnie, ale oczywiście zachęcamy do wspierania OCSK Postój, wydarzenie działa za wolną cenę w ekonomii daru.

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających

EN:

National Animation Festival „O!PLA” – that is an evening with Polish animation now happening on 7th of April in Postój!!! Watching on the wall together is almost like going to the cinema, only better because you’re in great company and you can drink warm tea or delicious coffee!

„O!PLA” („O! Polska Animacja”/”Oh! People Love Animation”) is a D.I.Y, grass-roots initiative, which aims to regain the viewer’s contact with original animation. Animation as the pinnacle of Polish cinematography has a long history of greatness. In the 1960s and 1970s, a phenomenon called the Polish School of Animation represented the name of Polish art abroad, of which Polish society was aware, just as well as was the world. However, in the capitalistic reality, the viewer’s contract with original animation for adult, a field so extremely important for Polish art, disappeared.

On April 7th, together, on a large wall, we will watch seven films from the producer category (86 min.), that is those with the largest budget, made in film studios in Poland or in co-production, and also 10 films from the student category (69 min.).

Films from the producer category:

 • A ŻURAWIE WCIĄŻ TAŃCZYŁY (2023, 08:41), Natasza Cetner, Pigeon Productions
 • BRAK (2023, 10:45), Paweł Prewencki, TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. / Fifne Studio
 • CRUSH (2022, 06:30), Michał Socha & Jakub Socha, Letko
 • CZEKAJ NA MNIE WE ŚNIE (2023, 14:56), Natalia Durszewicz, FUMI Studio / PWSFTviT w Łodzi
 • KONIUNKCJA (2022, 06:54), Marta Magnuska, Animoon Studio
 • SAFARI CLUB (2023, 09:52), Zuzanna Szyszak, WJTeam/Likaon
 • ZIMA (2023, 26:24), Tomek Popakul, Kasumi Ozeki, Yellow Tapir Films

Films from the student category:

 • HALF EMPTY (2022, 04:52), Katarzyna Orłowska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • KOHEZJA (2023, 05:05), Sara Sawicka, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • PERFECT ME (2023, 02:16), Sonia Mossoczy, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • RYSA (2023, 05:22), Jakub Krzyszpin, PWSFTviT w Łodzi
 • SMELL OF THE GROUND (2023, 07:47), Olivia Rosa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • SZKLANE ZŁUDZENIE (2023, 07: 47), Mikołaj Mirzewski, PWSFTviT w Łodzi
 • TAKIE CUDA SIĘ ZDARZAJĄ (2022, 13:48), Barbara Rupik, PWSFTviT w Łodzi
 • TOTO (2023, 06:10), Klaudia Bochniak, PWSFTviT w Łodzi
 • W LESIE SĄ LUDZIE (2023, 09:53), Szymon Ruczyński, PWSFTviT w Łodzi
 • ZAPADA DZIEŃ (2022, 03:02), Julia Szkup, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

More information about the films and authors, but also about the initiative itself, can be found at:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

The festival is held free of charge, but of course we encourage you to support OCSK Postój

Grassroots socio-cultural center Postój.
Wrocław ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/
A safe alcohol- and drug-free space

Skip to content