O!PLA w Postoju

O!PLA w Postoju: programy Producencka oraz Studencka, OFF & GO! oraz Animowane Fraszki i Wideoklipy, Teraz Dzieci Maja Głos (12-15 lat)

Lista wydarzeń / Events: https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/tag/opla/

(english below)

Ogólnopolski Festiwal Animacji „O!PLA”, czyli wieczór z polską animacją już w trzy pierwsze niedziele kwietnia w Postoju!!! Wspólne oglądanie na ścianie jest prawie jak w kinie, tylko że lepsze bo w świetnym towarzystwie i można wypić ciepłą herbatkę albo pyszną kawę!
„O!PLA” („O! Polska Animacja”/„Oh! People Love Animation”) jest oddolną inicjatywą D.I.Y., która za cel obrała sobie odzyskiwanie kontaktu widza z animacją autorską. Animacja jako broszka polskiej kinematografii ma długą historię świetności. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku, zjawisko zwane Polską Szkołą Animacji, świadczyło reprezentację dla marki polskiej sztuki za granicą, czego tak samo jak świat, świadome było polskie społeczeństwo. Jednak w obliczu kapitalistycznych realiów zanikł kontrakt widza z autorską animacją dla dorosłych, dziedziną tak niezwykle ważną dla polskiej sztuki.

Razem, na wielkiej ścianie (w skali Postoju), obejrzymy:

 • 07.04, siedem filmów z kategorii producenckiej (86 min.), czyli tych z największym budżetem, zrealizowanych w wytwórniach/studiach filmowych w Polsce lub w koprodukcji, oraz 10 filmów z kategorii studenckiej (69 min),
 • 14.04, 10 filmów z kategorii OFF & GO! (75 min.), czyli filmy w pełni niezależne, powstałe poza szkołą, systemem producenckim i bez jakiegokolwiek grantu, a także filmy zrealizowane przez DOROSŁYCH amatorów., oraz 10 fraszek i 12 wideoklipów z kategorii Animowane Fraszki i Wideoklipy (63 min.),
 • 21.04, 7 filmów z kategorii TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! PROGRAM SZKOLNY dla widzów 12 – 15 LAT (65 min.).

Filmy z kategorii producenckiej:

 • A ŻURAWIE WCIĄŻ TAŃCZYŁY (2023, 08:41), Natasza Cetner, Pigeon Productions
 • BRAK (2023, 10:45), Paweł Prewencki, TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. / Fifne Studio
 • CRUSH (2022, 06:30), Michał Socha & Jakub Socha, Letko
 • CZEKAJ NA MNIE WE ŚNIE (2023, 14:56), Natalia Durszewicz, FUMI Studio / PWSFTviT w Łodzi
 • KONIUNKCJA (2022, 06:54), Marta Magnuska, Animoon Studio
 • SAFARI CLUB (2023, 09:52), Zuzanna Szyszak, WJTeam/Likaon
 • ZIMA (2023, 26:24), Tomek Popakul, Kasumi Ozeki, Yellow Tapir Films

Filmy z kategorii studenckiej:

 • HALF EMPTY (2022, 04:52), Katarzyna Orłowska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • KOHEZJA (2023, 05:05), Sara Sawicka, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • PERFECT ME (2023, 02:16), Sonia Mossoczy, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • RYSA (2023, 05:22), Jakub Krzyszpin, PWSFTviT w Łodzi
 • SMELL OF THE GROUND (2023, 07:47), Olivia Rosa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • SZKLANE ZŁUDZENIE (2023, 07: 47), Mikołaj Mirzewski, PWSFTviT w Łodzi
 • TAKIE CUDA SIĘ ZDARZAJĄ (2022, 13:48), Barbara Rupik, PWSFTviT w Łodzi
 • TOTO (2023, 06:10), Klaudia Bochniak, PWSFTviT w Łodzi
 • W LESIE SĄ LUDZIE (2023, 09:53), Szymon Ruczyński, PWSFTviT w Łodzi
 • ZAPADA DZIEŃ (2022, 03:02), Julia Szkup, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Filmy z kategorii OFF & GO!:

 • BYŁ SOBIE CZŁOWIEK (2023, 01:53), Kamil Wójcik
 • GILGIDYLLA DADASEJA (2022, 02:56), Jeremiasz Łabarzewski
 • HOŁDUS PUTINUS 2.025 (2023, 05:00), Maciej Sławuski
 • HORTUM 4 (2023, 12:36), Adrian Waldemar Gajos
 • NAZYWALI MNIE DOBRĄ DZIEWCZYNKĄ (2023, 05:05), Agata di Masternak
 • RÓWNOWAGA (2023, 09:49), Domınıka Munıak, Sinan Demirtaş
 • SNY NA KRAWĘDZI (2023, 04:30), Daniel Zagórski
 • SONATA (2023, 11:00), Przemysław Kocik, Ewelina Lichman
 • TRUP (2023, 04:48), Maciej Rosa
 • ULICZNE ZOO 2 – LEGENDY DRAPIEŻNEGO PTAKA (2022, 15:17), Łukasz „Suseł” Suski

Filmy z kategorii Animowane Fraszki i Wideoklipy:

 • BĄBELKI (2023, 01:00), Anna Jasińska, PWSFTviT w Łodzi
 • ECHO (2022, 01:06), Jakub Krzyszpin, PWSFTviT w Łodzi
 • FORT IV (2023, 01:10), Nikodem Paśnicki, NIEZALEŻNIE
 • LILIE WODNE (2023, 00:49), Magdalena Basińska, PWSFTviT w Łodzi
 • MOMENTS (2023, 01:13), Sara Juszczyk, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
 • O MAŁY WŁOS (2023, 01:17), Zuzanna Heller, PWSFTviT w Łodzi
 • ODWAŻ SIĘ (2023, 01:14), Bernard Łoś, PJATK w Warszawie
 • POLOWANIE (2023, 01:00), Katarzyna Zimnoch & Paweł Kleszczewski, Konik Studio
 • PRZESKOK (2023, 01:10), Mikołaj Mirzewski , PWSFTviT w Łodzi
 • UNDER THE WATER (2023, 01:00), Julia Orlik-Buratyńska, NIEZALEŻNIE
 • KOCYK (2023, 03:41), Jakub Baniak, Wojciech Siejak | Łona x Konieczny x Krupa
 • MEDYTACJA (2023, 03:27), Zuzanna Michalska | ETNOBOTANIKA
 • MOBY DICK (2023, 03:05), Jacek Łuczyński | Mateusz Nagórski feat. Robert Jaworski
 • NIEBIESKI (2023, 03:48), Magdalena Pilecka | Tony Raju
 • ODPOWIEM JAK POWIEM (2023, 04:32), Jacek Łuczyński | Roch / Sosnowski / Brass Federacja / Przyjazny Skład
 • PŁYŃ CÓRECZKO (2023, 03:10), Zuzanna Szyszak | Jucho
 • PRIMUM NOCERE (2022, 04:04), Anna Jasińska | UZI
 • RYŻ I KURCZAK (2023, 01:35), Kamil Wójcik & Cat Kaczmarek | BLITZED
 • SATANAS MENDAX (2023, 04:34), Kordian Rönnberg | Combi Cats
 • ŚMIERĆ NA PIĘĆ (2023, 03:20), osoby studiujące na ASP Gdańsk | Grzegorz Ciechowski / Nieznany Wykonawca
 • UCHODZĄC (2023, 07:00), Natalia J. Śmiechowicz | Łukasz Sarnacki / UKĆ
 • UTRACONY CZAS (2023, 04:13), Łukasz Jedynasty | Dewódzki & Nieć feat Marek Raduli

TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! PROGRAM SZKOLNY dla widzów 12 – 15 LAT:

 • BAJKA O POCZĄTKU (2023. 09:00), Karolina Gołębiowska, Las Sztuki
 • JEDWABNY SZAL (2023, 13:35), Maciej Kądziela, PJATK w Warszawie
 • PORTRET KONIA (2023, 05:46), Witold Giersz, FUMI Studio
 • WIELKI ARCHITEKT (2023, 13:00), Pawlina Carlucci Sforza, Filmograf sp. z o.o.
 • WIELKI MAŁY GIGANT (2023, 08:16), Jakub Dolny, PWSFTviT w Łodzi
 • WSTĄŻKI (2023, 04:55), Julia Sieczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ZĘBUSZKA (2021, 06:54), Robin Kasznia, Warszawska Szkoła Reklamy

Więcej informacji o filmach i autorach, ale także o samej inicjatywie znajdziecie na stronie:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

Festiwal odbywa się bezpłatnie, ale oczywiście zachęcamy do wspierania OCSK Postój, wydarzenie działa za wolną cenę w ekonomii daru

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających

EN:

National Animation Festival „O!PLA” – that is an evening with Polish animation now happening on first three sundays of April in Postój!!! Watching on the wall together is almost like going to the cinema, only better because you’re in great company and you can drink warm tea or delicious coffee!

„O!PLA” („O! Polska Animacja”/”Oh! People Love Animation”) is a D.I.Y, grass-roots initiative, which aims to regain the viewer’s contact with original animation. Animation as the pinnacle of Polish cinematography has a long history of greatness. In the 1960s and 1970s, a phenomenon called the Polish School of Animation represented the name of Polish art abroad, of which Polish society was aware, just as well as was the world. However, in the capitalistic reality, the viewer’s contract with original animation for adult, a field so extremely important for Polish art, disappeared.

On April 7th, together, on a large wall, we will watch seven films from the producer category (86 min.), that is those with the largest budget, made in film studios in Poland or in co-production, and also 10 films from the student category (69 min.).

On 14.04, together, on the big wall (on the scale of the Post), we will watch 10 films from the OFF & GO! (75 min.), i.e. fully independent films made outside the school, the production system and without any grant, as well as films made by ADULT amateurs., and 10 short films and 12 music videos from the Animated Short and Music Videos category (63 min.).

On 21.04, together, on the big wall (on the scale of the Post), we will watch 7 films from the NOW THE CHILDREN HAVE A VOICE! SCHOOL PROGRAMME for an audience of 12 – 15 YEARS OLD (65 min.).

More information about the films and authors, but also about the initiative itself, can be found at:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

The festival is held free of charge, but of course we encourage you to support OCSK Postój

Grassroots socio-cultural center Postój.
Wrocław ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/
A safe alcohol- and drug-free space

Skip to content