Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Post-Metal w Post-oju! Koncert: GAIRO i DISTORTIA


2023.06.07 19:00

(PL, EN)

PL:

Czerwiec rozpoczynamy gorącym, smutnym i długim podmuchem post metalowym!
Jedyny koncert w Polsce podczas swojej długiej europejskiej trasy zagra u nas Gairo, sześcioosobowy skład z Włoskiej Sardynii. Razem z nimi wystąpi multiinstrumentalista z nową płytą „pleśń” Distortia. Czy można lepiej spędzić środę wieczorem? Wydaje nam się że nie.

Gairo (Włochy)
GAIRO to sześcioosobowy projekt muzyczny z siedzibą na Sardynii (Włochy). Nasza muzyka eksploruje gatunek post-metalu, głównie instrumentalnego, krzyżującego się z akustycznymi momentami, rockiem progresywnym i wybranym użyciem wokalu. Pierwszy samodzielnie wyprodukowany album „Gairo” został wydany w 2017 roku i dystrybuowany przez Coypu Records.
Nasz najnowszy album „Her” ukazał się 21 marca 2022 roku za pośrednictwem Drown Within Records.
https://www.gairoband.com/

Distortia (Warszawa)
Distortia to instrumentalny muzyczno-wizualny spektakl pełen ciężkich, monstrualnych riffów i majestatycznych, melodyjnych solówek. Dla fanów hipnotyzujących gitar i nieoczywistych rytmów, które dopełni wyświetlany na żywo kolaż poruszających obrazów i psychodelicznych wizualizacji. Sercem i duszą projektu jest multiinstrumentalista Kuba Pawłowski Na scenie jeden, ale brzmi jak cała armia.
FFO: Gojira, Machine Head, Slipknot, Ulcerate, Tool, Bring Me The Horizon
https://linktr.ee/distortiaofficial

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/10224305673#map=17/51.12852/16.95297
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN:

We start June with a hot, sad and long blast of post metal! The only concert in Poland during its long European tour will be played by Gairo, a six-member band from Italian Sardinia. Together with them, a multi-instrumentalist Distortia will perform with the new album „mold”. Could there be a better way to spend a Wednesday evening? We don’t think so.

Gairo (Italia)
GAIRO is a six piece music project based in Sardinia (IT). Our music explores the Post Metal genre, mostly instrumental, crossing between acoustic moments, progressive rock and a selected usage of vocals. The first self-produced album “Gairo” was released in 2017 and distributed by Coypu Records.
„Her”our upcoming album will be out on March 21, 2022 via Drown Within Records.
https://www.gairoband.com/

Distortia (Warsaw)
Distortia is an instrumental music-visual spectacle full of heavy, monstrous riffs and majestic, melodic solos. For fans of mesmerizing guitars and unobvious rhythms, which will be complemented by a live collage of moving images and psychedelic visualizations. The heart and soul of the project is Kuba Pawłowski, a multi-instrumentalist. One on stage, but it sounds like an entire army.
FFO: Gojira, Machine Head, Slipknot, Ulcerate, Tool, Bring Me The Horizon
https://linktr.ee/distortiaofficial

We suggest a contribution of 30 zł (Remember you can pay more or less)
Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/10224305673#map=17/51.12852/16.95297
A space that is safe and free from alcohol and drugs.

Skip to content