Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Światowy, czwartkowy Hardcore! Koncert: PRIMER REGIMEN


(PL, EN)

06.07.2023 19:00


PL:

Światowy, czwartkowy Hardcore! PRIMER REGIMEN (Kolumbia)!

CO TO BĘDZIE ZA CZWARTEK!
Jakim niesamowitym trafem szczęścia jest to że jednego dnia będziemy mogli ugościć i usłyszeć na Postoju staroszkolny hardcore punk z Kolumbii – Preimer Regimen. Niemożliwe, a jednak!
Wpadajcie wesprzeć tańcem, żółwikiem, rozmową czy samą obecnością punkowców z dalekiego świata i wszystkich do okoła! I pokażmy że punk bez piwa jest równie szalony i piękny!

PRIMER REGIMEN (Bogota, Kolumbia; Hardcore punk, uk82)
No Futuro, No Solución – punk dla osób, które szanują jak jest szybko i bez zbędnego komplikowania sprawy, tak zwana klasyka gatunku. Primer Regimen mają w sobie pierwiastek spotykany u wielu kapel z Ameryki Południowej – grają tak, że nawet nie znając hiszpańskiego dobrze wiesz, że są na coś zajebiście wkurwieni.
Będzie to ich ostatnia trasa więc tym bardziej cieszymy się, że będziemy mieli szanse ugościć ich na postoju!

https://primerregimen.bandcamp.com/

Sugerujemy składkę 40 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.

Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.
PS: Opisy pozwoliliśmy sobie trochę pożyczyć od cudownej ADY Puławskiej w której kapele grają dzień wcześniej!


EN:

WHAT A THURSDAY IT WILL BE!
What an amazing stroke of luck it is that on one day we will be able to host and hear old-school hardcore punk from Colombia – Preimer Regimen at Postój. Impossible, and yet!
Come by to support with dance, greeting, conversation or the mere presence of punks from the far world and all around! And let’s show that punk without beer is just as crazy and beautiful!

PRIMER REGIMEN (Bogotá, Colombia; Hardcore punk, uk82)
No Futuro, No Solución – punk for people who respect how it is fast and without making things too complicated, the so-called classics of the genre. Primer Regimen have an element found in many South American bands – they play in such a way that, even without knowing Spanish, you know very well that they’re onto something.
This will be their last tour so we’re even more excited that we’ll have a chance to host them at Postój!
https://primerregimen.bandcamp.com/

We suggest a contribution of 40 PLN (Remember you can pay more or less)
Grassroot social and cultural center Postój.

Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free of alcohol and drugs.

Skip to content