Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


TECHNO PUNK NIEDZIELA: FRAU ZWEI, DŸSKO

,

2023-11-19, 19:00

TECHNO PUNK NIEDZIELAAaaAa! – FRAU ZWEI (techno punk) DŸSKO (techno noise / sad disco)

Niedziela wieczór i humor gitówa – przynajmniej na postoju bo będą tańce połamańce (lub intensywne ruszanie głową, co kto lubi) w rytm techno punku i sad noise disco, z feministycznym i nie tylko przekazem. Chodźcie tuptać!

FRAU ZWEI (techno noise punk – Brno/Praga) Frau Zwei to reinkarnacja Frau Frankenstein i Spüllboy pochodząca z Brna. Instrumentalne elementy Frau Frankenstein opierały się na szybkich stylach tanecznych, takich jak free techno, DNB, breakcore czy digital hardcore. Frau Zwei włącza do swojej muzyki wolniejsze tempa i eksperymentuje ze znacznie większą różnorodnością stylów, takich jak techno, punk, hardcore, screamo, lo-fi, chiptune itp. Frau Zwei, czteroosobowy zespół z żeńskim i męskim wokalem, to brudne taneczne afterparty. >> https://frauzwei.bandcamp.com/album/za-dve-ma-nikdo-nen

DŸSKO (techno noise / sad disco – Ołomuniec) Masochizm wewnętrznej radości. Czysta radość jako akt oporu! Bicie trzaskającego bicza przy 130 bpm wszystko spada na ciebie, presja i hałas, taniec disco przed grobem. Powstał w styczniu 2022 roku z nową płytą ze studia SF MINI. Członkowie kolektywu DIY HLUBINA. >> https://dysko666.bandcamp.com/album/masochismus-radosti

Składka 30 zł. Pamiętaj że możesz dać więcej lub mniej.
Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne Postój,
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://osm.org/go/0OBFvFwWc?m=
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających

[ENG]

TECHNO PUNK SUNDAYAaaa! – FRAU ZWEI (techno punk) DŸSKO (techno noise / sad disco)

Sunday evening and gita humor – at least at a stop because there will be break dancing (or intense head moving, whatever you like) to the rhythm of techno punk and sad noise disco, with a feminist and non-feminist message. Come stomp around!

FRAU ZWEI (techno noise punk – Brno/Prague) Frau Zwei are reincarnated Frau Frankenstein und Spüllboy originally from Brno. Frau Frankenstein’s instrumental components were based on fast dance styles such as free techno, DNB, breakcore or digital hardcore. Frau Zwei incorporates slower tempos into their music and experiments with a much larger variety of styles like techno, punk, hardcore, screamo, lo-fi, chiptune etc. Frau Zwei, a four-piece band with female and male vocals, is a dirty dancing afterparty. >> https://frauzwei.bandcamp.com/album/za-dve-ma-nikdo-nen _____________________

DŸSKO (techno noise / sad disco – Olomouc) Masochism of inner joy. Pure joy as an act of resistance! The beat of a cracking whip at 130 bpm all comes down on you, pressure and noise, disco dance in front of the grave. Formed during January 2022 with a new record from SF MINI studio. Members from DIY collective HLUBINA. >> https://dysko666.bandcamp.com/album/masochismus-radosti _____________________

We suggest a contribution of £30 (Remember you can pay more or less)
Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://osm.org/go/0OBFvFwWc?m=
A space that is safe and free from alcohol and drugs.

Skip to content