The International Anti-Fascist Defence Fund


(EN, PL) | Video below / Filmik poniżej

EN:

At the end of the year we have a short appeal for you!

Hey, from this side grassroots social and cultural center Postój in Wroclaw. Silesia, eastern Europe. Attacked and destroyed 2 times by fascists.

Rebuilt and operating thanks to solidarity, community and hope. In gratitude to the international anti-fascist defense fund and with solidarity for every anti-fascist, we send to the world a few words of the simbola antifascist project:

„there will be no balance until you say stop injustice

there will be no peace until you say stop discrimination

there will be no security until you say stop pressure and violence

because every anti-fascist and every anti-fascist has his demonstration every day”

The International Anti-Fascist Defense Fund raises money all year long, but the end of the year is a special time to promote collections so that next year we can help as much as possible.

We encourage and ask for your support: https://intlantifadefence.wordpress.com/donate/

Thank you!


PL:

Na koniec roku mamy dla was krótki apel i podziękowanie!

Hej, z tej strony oddolne centrum społeczno kulturalne postój we Wrocławiu. Śląsk, wschodnia Europa. Atakowane i niszczone 2 krotnie przez faszystów.

Odbudowywane i działające dzięki solidarności, wspólnocie i nadziei. W podziękowaniu dla międzynarodowego funduszu antyfaszystowskiej obrony i z solidarnością dla każdej antyfaszystki wysyłamy w świat kilka słów projektu simbola antifaszista:

„nie będzie równowagi póki nie powiesz stop niesprawiedliwości

nie będzie spokoju póki nie powiesz stop dyskryminacjom

nie będzie bezpieczeństwa póki nie powiesz stop presji i przemocy

bo każdy antyfaszysta i każda antyfaszystka ma swoja demonstracje codziennie”

Międzynarodowy fundusz antyfaszystowskiej obrony zbiera pieniądze cały rok, ale jego końcówka to szczególny czas promocji zbiórek, tak by w przyszłym roku móc pomóc jak najwięcej.

Zachęcamy i prosimy o wsparcie: https://intlantifadefence.wordpress.com/donate/

Dziękujemy!

https://simbolaantifaszista.bandcamp.com/album/simbola-antifaszista

Skip to content