Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


W Postoju Zrobimy to Migiem!


Piątek 19 maja, 17:00 do 19:00

„Zróbmy to MIGIEM” to projekt społeczny przede wszystkim uświadomiający na temat świata Głuchych. Ogólnym celem jest prowadzenie zajęć dla zróżnicowanych grup, na których zaprezentujemy, na czym polega problem, na którym się skupiamy i jak zapobiec jego rozpowszechnianiu oraz nauczymy prostych, podstawowych zwrotów z języka migowego. Jednym z naszych dodatkowych celów jest zaprezentowanie jak osoby niesłyszące poruszają się w społeczeństwie i z jakimi problemami w życiu codziennym się spotykają. Naszym zadaniem też będzie pokazanie jak powinno się zachowywać w sytuacjach, gdy widzimy, że osoba niesłysząca ma problem z porozumieniem się.

Grupa „Zrób to Migiem” o 17:30 przeprowadzi warsztat, na którym przybliży język migowy i problemy społeczne osób Głuchych.
Warsztat poprzedzi około pół godziny przygotowania oraz wegański piknik zapoznawczy.

Wydarzenie jest bezpłatne

Grupa Zrób To Migiem we współpracy z Wspólnym Oparciem w Oddolnym Centrum Społeczno Kulturalnym Postój.
Wrocław, Metalowców 59b
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.

Skip to content