Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Wieczór ciężkiego bujania! Koncert The Shell Collector, Rambukk, Mudride


(PL, EN)

06.10.2023 19:00

Radar: https://squ.at/r/9n2i
CoWeWro: https://cowewro.pl/event/4736
FB: https://fb.me/e/3NyQRqHbA

PL:

Wieczór ciężkiego bujania! The Shell Collector (alternative metal, post prog, Berlin) Rambukk (groove metal, Berlin) Mudride (brudny rock&roll, Wrocław)

06.10.2023 Piątek 19:00

Piątkowy wieczór ciężkiej rytmicznej, progowej i postowej muzyki do której będzie można wybujać głowy, ciała i wszystko inne to naszym zdaniem niezbędną czynnością na dobre zakończenie tygodnia. Sztukę do bujania zapewnią:
The Shell Collector – fanatycy alternatywnego, progowego metalu z ponad 10 letnim stażem, niezwykła, pomieszana muzyka z Berlina.
Rambukk to świeży projekt także z Berlina, najcięższy tego wieczoru, ale też najbardziej bujający. W końcu to Groove metal. Rytmy, krzyki, rytmy, basy!
No i lokalne wsparcie w postaci Mudride! Wrocławska kapela grająca brudnego rock and roola, idealny soundtrack do blokady leśnej wycinki w deszczu.

The Shell Collector (alternative metal, post prog, Berlin)
The Shell Collector czyli fanatycy alternatywnego, progowego metalu z ponad 10 letnim stażem. Niezwykła, pomieszana muzyka z Berlina.
https://www.facebook.com/theshellcollector
https://www.instagram.com/theshellcollector_band/
https://open.spotify.com/artist/08BJILH5V93W3hxeJT4kEI
https://theshellcollector.bandcamp.com/music

Rambukk (groove metal, Berlin)
Rambukk to świeży projekt także z Berlina. Najcięższy tego wieczoru, ale też najbardziej bujający. W końcu to Groove metal. Rytmy, krzyki, rytmy, basy!
https://www.facebook.com/Rambukk420
https://www.instagram.com/rambukk420/
https://open.spotify.com/artist/1Mh9gcUGnE1HmHtBT3j3WB
https://rambukk420.bandcamp.com/

Mudride (brudny rock&roll, Wrocław)
Nazwa idealnie oddaje sztukę kapeli, błotny rajd, na całość ich muzyki spajają pokłady błotnego brudu jaki sypie się gęsto z gitarowych riffów, atomowych uderzeń pałkera, sfuzzowanego basu i krzykliwego wokalu.
Bardzo lubią występy na żywo, a w naszym ciasnym salonie będą tak blisko publiki jak chyba nigdy wcześniej.
https://www.facebook.com/mudrideofficial
https://www.instagram.com/mudrideband
https://www.youtube.com/channel/UC_N8t4dlXUQJt9hnNbbtpPg

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673

Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.
Jak zwykle was nakarmimy i napoimy, będą też distra!


EN:

An evening of heavy rocking! The Shell Collector (alternative metal, post prog, Berlin) Rambukk (groove metal, Berlin) Mudride (dirty rock & roll, Wroclaw)

06.10.2023 Friday 19:00

A Friday night of heavy rhythmic, prog and fast music to which you will be able to rock your heads, bodies and everything else is, in our opinion, an essential activity for a good end to the week. Art to rock will be provided by:
The Shell Collector – alternative prog metal fanatics with over 10 years of experience, unusual, mixed music from Berlin.
Rambukk is a fresh project also from Berlin, the heaviest of the evening, but also the most rocking. After all, it’s Groove metal. Rhythms, screams, rhythms, bass!
Well, and local support in the form of Mudride! A Wroclaw-based band playing dirty rock and roll, the perfect soundtrack to a forest logging block in the rain.

The Shell Collector (alternative metal, post prog, Berlin)
The Shell Collector – alternative prog metal fanatics with over 10 years of experience, unusual, mixed music from Berlin.
https://www.facebook.com/theshellcollector
https://www.instagram.com/theshellcollector_band/
https://open.spotify.com/artist/08BJILH5V93W3hxeJT4kEI
https://theshellcollector.bandcamp.com/music

Rambukk (groove metal, Berlin)
Rambukk is a fresh project also from Berlin, the heaviest of the evening, but also the most rocking. After all, it’s Groove metal. Rhythms, screams, rhythms, bass!
https://www.facebook.com/Rambukk420
https://www.instagram.com/rambukk420/
https://open.spotify.com/artist/1Mh9gcUGnE1HmHtBT3j3WB
https://rambukk420.bandcamp.com/

Mudride (brudny rock&roll, Wrocław)
The name perfectly captures the art of the band, a mud rally, for all of their music is cemented by the layers of muddy dirt that ooze thickly from their guitar riffs, atomic baton strokes, fuzzed bass and screaming vocals.
They’re very fond of live performances, and in our cramped living room they’ll be as close to the audience as they’ve probably ever been.
https://www.facebook.com/mudrideofficial
https://www.instagram.com/mudrideband
https://www.youtube.com/channel/UC_N8t4dlXUQJt9hnNbbtpPg

We suggest a contribution of PLN 30 (Remember you can pay more or less)

A grassroots social and cultural center Stop.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673

A space that is safe and free of alcohol and drugs.

As usual we will feed and water you, there will be distras too!

Skip to content